top of page

POLITIANMELDELSE 25. APRIL 2022

1. 2. FORHOLDET SOM ANMELDES

Innledning:
Forholdet som anmeldes er et digitalt tyveri av min Facebook-side (page) Ravi - https://www.facebook.com/tayngu111.vn


4. INFORMASJON OM FORNÆRMEDE NAVN OG PERSONALIA PÅ MEG, SOM ER DEN SOM ANMDELDER FORHOLDET
Ivar Christian Johansen
Gustav Vigelands Vei 52
0274 OSLO
Født 28. april 76
Norsk statsborger

Jeg er også ene-eier og daglig leder i Nøktern AS, som har varemerke-rettighetene til artist Ravi i Norge.

5. DETALJER OM FORHOLDET SOM ANMELDELSES
Mitt firma Nøktern AS har varemerkeregistrert Ravi som artistnavn i Norge, da jeg i 20 har vært kjent som rapperen og artisten Ravi. www.ravi.no
For cirka ti år siden opprettet jeg facebook-side (page) for Ravi, og har jevnlig oppdatert denne med min tekst, mine bilder og mine videoer.
(Se vedlegg “Patentstyret 267152” eller trykk på lenke https://www.dropbox.com/s/f946o3yioa3a24p/patentstyret%20267152.pdf?dl=0)

Lovbruddet:
Mellom 5. og 8. april ble min Ravi-side på Facebook (Page) fjernet fra min kontroll. Når jeg logget meg inn på Facebook, var ikke lenger Ravi-siden tilgjengelig for meg til å administrere. Det er én til som har hatt tilgang til siden, og det er min far – Jan-Ivar Johansen. Han mottok 5. april en e-post fra Facebook, som fortalte at han var blitt fjernet som kontroll-innehaver for Ravi-siden på Facebook (page). (Se vedlegg Facebook Jan-Ivar Johansen eller trykk på lenke https://www.dropbox.com/s/sr532j2qq8y4oec/Facebook%20Jan-Ivar%20Johansen.png?dl=0)
Den siste posten jeg har postet på Facebooks Ravi-side (page) er 25. mars https://fb.watch/cvfJcQgPhM/ Se vedlegg “Facebook siste ravipost”
Fredag 8. april ble det postet en post på Facebooks Ravi-side (page) av noen andre enn meg – formodentlig de som har stjålet kontoen fra meg. Se vedlegg “Facebook falsk post” eller trykk på lenke https://www.dropbox.com/s/br3dvxjm2id6emb/Facebok%20falske%20post.jpg?dl=0
De som har stjålet min Ravi-side har også bestilt betalt fremming av poster (betalte poster), noe som er iverksatt av Facebook Business (Meta). Facebook business (Meta) krever meg nå for kr. 5790,16 kroner for betalt fremming som jeg har ikke har bestilt. Se vedlegg “Meta business skyldig beløp”. Eller trykk på lenke https://www.dropbox.com/s/q0rs3cu9us962cb/Meta%20Business%20skyldig%20bel%C3%B8p.HEIC?dl=0
Samtidig som jeg herved politianmelder dette tyveriet av Facebook-page, samt urettmessig bruk av varemerke, sender jeg et rekommandert brev til Facebooks norske postadresse og bestrider dette pengekravet.

Når jeg logger inn på Facebook Business (Meta) kan jeg se oversikten over betalte poster som ikke er bestilt av meg – poster som formodentlig er postet og bestilt av den eller de som har stjålet kontoen min. Se vedlegg “betalte poster 2022-04-14 at 13.05.24 betalte poster” eller trykk på lenke https://www.dropbox.com/s/a632mh9jqzex7hq/2022-04-14%20at%2013.05.24%20betalte%20poster.png?dl=0

Jeg og mitt firma har gjentatte ganger forsøkt å kontakte Facebook de siste ukene. Jeg har fylt ut diverse skjemaer på Facebook som tar for seg falske identiteter og ulovlig bruk av registrert varemerke. Jeg har også argumentert som følger: All aktivitet og alle poster på siden kan spores tilbake til Norge og Østlandet de siste ti årene. Hvis man nå trykker på “transparency” på Facebook Page “Ravi” (https://www.facebook.com/tayngu111.vn) ser man at all aktivitet de siste ukene er fra Filippinene, Indonesia, Thailand og Vietnam. Se vedlegg “2022-04-22 at 12.15.43 transparency” eller trykk på lenke https://www.dropbox.com/s/ypaotsy7t6u473l/2022-04-22%20at%2012.15.43%20transparency.jpg?dl=0
Jeg får svar fra Facebook på mine henvendelser, men svarer bærer preg av standardiserte formuleringer og liten vilje til å forstå min historie og mitt problem. Jeg legger ved tre svar fra Facebook, datert 16. 19. og 21. april

https://www.dropbox.com/s/288jsxo4zyrpzc9/2022-04-16%20facebook%20tilbakemelding.png?dl=0

https://www.dropbox.com/s/bo6isyvml82jnr6/2022-04-19%20facebook%20tilbakemelding.png?dl=0

https://www.dropbox.com/s/sbr7w82prkruo1b/2022-04-21%20facebook%20tilbakemelding.png?dl=0


8.
HVILKE KONSEKVENSER DETTE TYVERIET HAR FOR MEG
Det er svært ubehagelig at mitt artistnavn, mitt bilde, mine videoer og mitt åndsverk nå forvaltes av noen andre enn meg, med ukjent identitet et annet sted i verden. Når det gjelder økonomiske / materielle konsekvenser, så har Ravis page (https://www.facebook.com/tayngu111.vn)  nærmere 25.000 følgere, som er min fanskare og som jeg nå er avskåret fra å ha kontakt med.

9.
JEG ØNSKER AT FORHOLDET SKAL PÅTALES, AT GJERNINGSPERSONEN BLIR TILTALT OG STRAFFET

10. ERKLÆRING
Jeg er kjent med at det er straffbart å inngi en falsk anmeldelse (if. Straffeloven § 221)

(Digital signatur)
Oslo 25. April – Ivar Christian Johansen

bottom of page