top of page

Solide Saker - En Hyllest Til Dumdum Boys

Jaga Jazzist & Kjersti Stubø

1999

Ramalama Productions

HYLLESTALBUM

Solide Saker - En Hyllest Til Dumdum Boys
Kjenner du til denne utgivelsen? Husker du noe som Ravi ikke husker? Kom gjerne med innspill, tanker og betraktninger!

Vi lagde en ganske annerledes versjon av «Stort og svart» til dette samlealbumet – både rytmisk, tonalt og harmonisk. Jeg tror også vi samarbeidet med Kjersti Stubø under en åpningskonsert for Vestfold Festspillene.

bottom of page