top of page

Såpe og Vann

Ravi

2020

Henie Onstad Kunstsenter

VIDEO

Såpe og Vann
Kjenner du til denne utgivelsen? Husker du noe som Ravi ikke husker? Kom gjerne med innspill, tanker og betraktninger!

Covid19-pandemien førte stort sett til avlysninger og stillhet på musikksida. Men det fantes noen hederlige unntak. Gunhild Varvin og Henie Onstad-senteret på Høvik kontaktet meg om et koronabestillingsverk. Det skulle være en påminnelse om god håndhygiene, og skulle vare i 20 sekunder, siden det er varigheten på en god håndvask. Jeg spilte inn musikkvideo på terrassen.

bottom of page