Såpe og Vann

Ravi

2020

Henie Onstad Kunstsenter

VIDEO

Såpe og Vann

Covid19-pandemien førte stort sett til avlysninger og stillhet på musikksida. Men det fantes noen hederlige unntak. Gunhild Varvin og Henie Onstad-senteret på Høvik kontaktet meg om et koronabestillingsverk. Det skulle være en påminnelse om god håndhygiene, og skulle vare i 20 sekunder, siden det er varigheten på en god håndvask. Jeg spilte inn musikkvideo på terrassen.

Har du et forhold til denne utgivelsen? Husker jeg noe feil, eller vil du legge til noe?

Takk for ditt bidrag 🙏